Automatyczna propagacja powtórzonych segmentów nie działa/działa dziwnie

Z mediawiki

Opcje automatycznego uzupełniania powtórzeń (automatyczna propagacja całych segmentów) są dostępne w menu Translation -> Auto-Propagation...

Po kliknięciu tej pozycji jest wyświetlane menu Auto-propagation settings.

Tam sprawdzamy, czy jest zaznaczone pole Allow auto-propagation. To pole musi być zaznaczone, żeby funkcja w ogóle działała. Następnie sprawdzamy obszar Direction i tu ustawiamy zachowanie funkcji:

  1. Propagate backward and forward - propagacja działa zawsze w górę i w dół. Czyli jeśli mamy 10 powtórzeń tego samego segmentu i tłumaczenie wpiszemy w powtórzeniu 4., to wypełnią się powtórzenia 1-3 oraz 5-10. Naturalnie nr 4 też, bo tam wpisujemy tłumaczenie. Tak samo będzie się działo w przypadku wprowadzenia edycji w powtórzeniu nr 4.
  2. Propagate only forward - propagacja działa zawsze w dół. Czyli jeśli mamy 10 powtórzeń tego samego segmentu i tłumaczenie wpiszemy w powtórzeniu 4., to wypełnią się tylko powtórzenia 5-10. Naturalnie nr 4 też, bo tam wpisujemy tłumaczenie. Tak samo będzie się działo w przypadku wprowadzenia edycji w powtórzeniu nr 4.
Osobiste