Brak okna Translation results lub inne problemy z wyświetlaniem edytora

Z mediawiki

Jeśli po otwarciu pliku do tłumaczenia w memoQ nie widać po prawej stronie panelu Translation results, lub pojawiają się inne problemy z wyświetlaniem, należy po kolei wykonać poniższe operacje (jedna z nich na 99% w końcu zdziała):

  1. Klikamy menu View i wybieramy polecenie Reset current layout.  2. Klikamy menu View i wybieramy polecenie Switch to next layout lub naciskamy klawisz F11. Wybieramy to polecenie, dopóki nie wrócimy do naszego ulubionego układu okien.
  3. Zamykamy plik w projekcie i otwieramy go ponownie, klikając dwukrotnie.
  4. Zamykamy projekt i otwieramy go ponownie, a następnie przechodzimy do tłumaczonego pliku.
  5. Zamykamy plik i zamykamy memoQ. Program uruchamiamy ponownie, a następnie w danym projekcie jeszcze raz otwieramy dany plik.
Osobiste