Formaty i formatowanie

Z mediawiki

Formaty i formatowanie

Pytanie: czy memoQ zachowuje każde formatowanie? mam na myśli tabelki, czasem tłumaczę sprawozdania lub bilanse

Odpowiedź: przez formatowanie zazwyczaj rozumie się formatowanie tekstu - czyli czcionki (kroje, kolory, układ itd.), a format to format pliku (DOC, XLS, PPT). memoQ bardzo dobrze zachowuje formatowanie proste (podkreślenie, pogrubienie, kursywa - za które w większości odpowiada tłumacz, zaznaczając dany tekst i wybierając odpowiednio skróty klawiaturowe CTRL+U, CTRL+B, CTRL+I) i złożone (grafiki, odnośniki internetowe, kolory czcionek itd. - za pomocą tagów np. {1} wstawianych przy użyciu klawisza F8 - pojedynczy tag, ALT+F8 - wszystkie tagi jednocześnie). Poza tagami stricte memoQowymi ({1}) w tekście mogą występować również tagi inline - te wstawia się za pomocą klawisza F9.


memoQ obsługuje bardzo wiele formatów plików i zazwyczaj bezproblemowo po przetłumaczeniu zapisuje plik w formacie macierzystym, czyli dodanie do tłumaczenia pliku PPT powoduje utworzenie przetłumaczonego pliku PPT, którego układ jest w pełni zgodny z układem pliku źródłowego (o ile tłumacz tylko stosował wszystkie zasady formatowania, wstawiał tagi itd.).


Pełna lista formatów obsługiwanych przez memoQ: http://kilgray.com/products/memoq/formats-and-languages

Osobiste