MemoQ i Microsoft Office

Z mediawiki

Poniżej zestawienie informacji o współpracy i wymogach memoQ w kontekście pakietu Microsoft Office. Tekst jest dwujęzyczny, ponieważ zawiera informacje, które nie są określone w jednym miejscu, a mogą się przydać ogólnie:

 1. Czy wszystkie funkcje programu memoQ będą działać prawidłowo w przypadku testowej wersji pakietu Microsoft Office 2010? Czy będą jakieś problemy z podglądem i sprawdzaniem pisowni?
  TAK i NIE. Taka konfiguracja została sprawdzona i wszystkie funkcje programu memoQ działają bez żadnych problemów w przypadku wersji testowej pakietu Microsoft Office. Co więcej - może to być nawet wersja testowa, której okres pełnego funkcjonowania już się skończył (czyli dokumenty można tylko otwierać, ale nie można ich edytować). Najprawdopodobniej to rozwiązanie też będzie działać w przypadku pakietu Microsoft Office 2013.

 2. Bez pakietu Microsoft Office w programie memoQ nie będzie można korzystać z modułu sprawdzania pisowni Microsoft Office, podgląd niektórych formatów plików będzie niemożliwy i mogą wystąpić problemy z importowaniem niektórych formatów.
  Można zaimportować pliki DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, ale już nie PPT. Moduł sprawdzania pisowni pakietu Microsoft Office nie będzie działał (co jest oczywiste), można jednak korzystać z modułu Hunspell. W oknie konfiguracji importowania nie będzie można obsłużyć formatu XLS.

 3. Nawet jeśli okres pełnego działania pakietu Microsoft Office 2010 się skończy, memoQ nie "traci" funkcji i wszystkie opcje podglądów i działanie modułu sprawdzania pisowni nadal są dostępne.
  TAK

 4. Pakiety takie jak OpenOffice/Libre Office nie współpracują z programem memoQ. Czyli OpenOffice/Libre Office nie wystarczają, aby w pełni korzystać z funkcji memoQ.
  PRAWDA

 5. Program memoQ można zainstalować w systemie bez pakietu Microsoft Office, ale wtedy memoQ nie będzie dysponować kilkoma funkcjami.
  PRAWDA - patrz pkt 2

 6. Skąd pobrać wersję testową pakietu Microsoft Office i pełne wersje LibreOffice/OpenOffice?
  Microsoft Office
  LibreOffice
  OpenOffice


 1. Will memoQ run and all the features would be OK with trial MS Office 2010 version? Will spellcheck and all previews work OK?
  YES and YES. Such configuration was tested and to run with all the bells and whistles memoQ requires only the trial version of MS Office and this can even be outdated. Most presumably the same solution would work with Microsoft Office 2013.

 2. Without Microsoft Office there would be no Microsoft Office spellcheck and some files would have no preview or there will be problems with importing some formats.
  You can import DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, but not PPT. There will be no Microsoft Office spell check for MS (of course), but you can use Hunspell engine. XLS selection in the Import config does not work.

 3. Even if MS Office 2010 trial version expires memoQ does not "lose" features and all previews and spellcheck would work OK.
  YES

 4. OpenOffice/Libre Office or any other office package different from Microsoft Office do not "contribute" to memoQ functionalities. In other words OpenOffice/Libre Office are not enough to fully use memoQ.
  TRUE

 5. memoQ would install in non-Microsoft Office system but would simply lack some features.
  TRUE and see point 2 above for details

 6. Where do I get trial version of Microsoft Office and full versions LibreOffice/OpenOffice?
  Microsoft Office
  LibreOffice
  OpenOffice
Osobiste