MemoQ nie dzieli na segmenty

Z mediawiki

Program nie podzielił mi zdań na segmenty mimo kropki pomiędzy zdaniami. Sytuacja ta powtórzyła się kilka razy, czy to jest OK?

Nie, to nie jest OK. Najczęstsza przyczyna takiego zachowania to dodanie do projektu pliku zawierającego tekst w innym języku niż język źródłowy ustawiony w projekcie.

  • Przykład 1: jeśli otwarty jest projekt ANGIELSKI->POLSKI i do tłumaczenia dodamy plik w języku polskim, to może wystąpić ten błąd.
  • Przykład 2: jeśli otwarty jest projekt ANGIELSKI->POLSKI i do tłumaczenia dodamy plik w języku greckim, to może wystąpić ten błąd.
Osobiste