Sprawdzanie pisowni w memoQ

Z mediawiki

Spis treści

W memoQ są dostępne 2 mechanizmy sprawdzania pisowni:


Osobiste odczucia i informacje:

Słownik Microsoft Office
 • Bardzo dobrej jakości słownik mało błędów i głupot. Obsługuje praktycznie wszystkie formy fleksyjne wyrazów i zapewnia bardzo wysoką wykrywalność literówek i np. podwójnych słów.
 • Obsługuje języki zainstalowane wraz z programem Word.
 • Brak sprawdzania pisowni na żywo. Literówki nie są podkreślane falującą linią (czyli błędy nie są podkreślane natychmiast po ich popełnieniu). Po skończeniu tłumaczenia/usunięciu błędów technicznych należy ręcznie uruchomić sprawdzanie pisowni za pomocą klawisz F7.
Słownik Hunspell
 • W moim odczuciu gorsza jakość wykrywania błędów. Nadal mu się zdarza oznaczanie prawidłowej odmiany jako błędnej.
 • Możliwość zainstalowania modułów sprawdzania pisowni w dowolnym języku.
 • Sprawdzanie pisowni na żywo. Literówki są podkreślane falującą linią (czyli tak jak ma to miejsce w programie Word).


"Automatyczne" dodawanie słowników Hunspell w dowolnym języku

Słowniki Hunspell można dodać "automatycznie" z poziomu memoQ. Program memoQ łączy się wtedy z odpowiednim serwerem i pobiera wybrane słowniki.

Instalacja np. czeskiego słownika Hunspell:

 1. Kliknij menu Tools->Options->
 2. W sekcji Category wybierz pozycję Spell settings
 3. Zaznacz pole Check spelling as you type.
 4. Kliknij menu rozwijane Settings for language.
 5. Wybierz pozycję Czech.
 6. Zaznacz pole opcji Use Hunspell for spelling in this language.
 7. Poniżej kliknij przycisk Look for more dictionaries online. Powinno się wyświetlić okno dialogowe Download Hunspell dictionaries.
 8. W sekcji Host powinien się znajdować wpis być: ftp.ussg.iu.edu, a w sekcji Remote directory: pub/openoffice/contrib/dictionaries/.
 9. Kliknij przycisk Check. Powinny się pokazać dwa pliki zip dla czeskiego.
 10. Kliknij przycisk Download check items

Czeski moduł sprawdzania pisowni już jest dostępny.


"Ręczne" dodawanie słowników Hunspell

Gdy np. serwer ftp, z którego pobierane są słowniki, nie działa, słowniki można pobrać "ręcznie" pod adresem: http://wiki.openoffice.org/wiki/Dictionaries

Wtedy procedura instalacji ręcznej słownika Hunspell:

 1. Po pobraniu słownika z witryny http://wiki.openoffice.org/wiki/Dictionaries zapisz go na dysku jako plik z rozszerzeniem ZIP.
 2. W memoQ kliknij menu Tools->Options->
 3. W sekcji Category wybierz pozycję Spell settings
 4. Zaznacz pole Check spelling as you type.
 5. Kliknij menu rozwijane Settings for language.
 6. Wybierz pozycję Czech.
 7. Zaznacz pole opcji Use Hunspell for spelling in this language.
 8. Kliknij przycisk Install new dictionary from file.
 9. W wyświetlonym oknie dialogowym Add hunspell dictionary kliknij przycisk "..." i wybierz wcześniej zapisany plik ZIP.
 10. Kliknij przycisk Add.


Dodatkowe narzędzie do usuwania błędów językowych - LanguageTool

LanguageTool jest doskonałym narzędziem wykrywającym bardzo dużo błędów, których nie wykryje moduł sprawdzania pisowni ani moduł QA. LanguageTool to zestaw setek reguł dotyczących zasad poprawnej polszczyzny (i wielu innych języków), które przekształcono do postaci algorytmów, co w rezultacie pozwala automatycznie wykrywać wiele błędów językowych, do znalezienia których zazwyczaj jest potrzebny człowiek. Dokładne zasady działania programu, obsługiwane języki i kolejne aktualizacje opisano tu: http://morfologik.blogspot.com/ i tu: http://www.languagetool.org/pl/.

Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym programem, bo potrafi on oszczędzić mnóstwo pracy i wykryć błędy, które umykają korektorskiemu oku.

Osobiste