Tłumaczenie patentów

Z mediawiki

Pod adresem http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html dostępna jest usługa pozwalająca na automatyczne tłumaczenie patentów. Docelowo ma obsługiwać 28 języków krajów zrzeszonych w organizacji EPO oraz język rosyjski, chiński, japoński i koreański. Aktualnie można tłumaczyć na następujące języki: chiński, duński, niemiecki, fiński, francuski, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański i szwedzki. Pamiętajcie jednak, że jest to tłumaczenie maszynowe oparte na Google Translate i stosujcie się do ostrzeżenia wyświetlanego po przetłumaczeniu: Niniejsze tłumaczenie jest tłumaczeniem maszynowym. Nie możemy zagwarantować jego zrozumiałości, dokładności, kompletności, wiarygodności ani przydatności do określonych celów. Istotnych decyzji, takich jak ważne decyzje handlowe lub finansowe, nie należy podejmować w oparciu o tłumaczenie maszynowe.

Osobiste