Zakup memoQ w preferencyjnej cenie

Z mediawiki

Kiedy mogę kupić memoQ w preferencyjnej cenie i jak to będzie wyglądać?

Preferencyjna cena obowiązuje dopiero po uzyskaniu certyfikatu ukończenia CST. W tym czasie nastąpi kontakt mailowy z mojej strony, gdzie dokładnie opiszę warunki. Rzeczy pewne:

  • Cena preferencyjna obowiązuje każdego absolwenta, który przekazał mi swoje dane i wyraził zainteresowanie zakupem.
  • Informacje wysłane przeze mnie nie obligują do zakupu.
  • Oferta obowiązuje przez około 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail od firmy Kilgray.
  • Licencja na memoQ jest imienna i nie można jej przekazać dalej.
  • Licencja pozwala na równoległe zainstalowanie memoQ na 2 komputerach należących do licencjobiorcy.
Osobiste