Zmiana języka interfejsu w memoQ

Z mediawiki

memoQ zapewnia możliwość zmiany języka interfejsu programu, czyli nazwy opcji i menu można wyświetlać np. po Polsku. Poza językiem angielskim większość innych języków zawiera jakieś niedoróbki, ale ogólnie działa to całkiem dobrze. Ważne dla grup rosyjskich - jest też wersja rosyjska interfejsu, dodana w najnowszej wersji 6.2.16. Zapraszam do testów: http://kilgray.com/news/version-6216-released


Jak zmienić język interfejsu?

  1. Kliknij menu Tools i wybierz pozycję Options.
  2. W oknie dialogowym Options w panelu Categories kliknij pozycję Appearance.
  3. W sekcji User interface language po prawej stronie wybierz menu rozwijane, w którym domyślnie jest wybrana opcja English i zmień English na żądany język.
  4. Dla pewności zamknij i ponownie uruchom memoQ.
Osobiste